2018 március 10-én, szombaton az óvoda leendő elsős tanulóit „ iskolakóstolóra” invitáltuk.

 

Színes, érdekes feladatokkal leptük meg őket és szüleiket. Célunk az volt, hogy ha csak egy rövid időre is, de ízelítőt kapjanak az iskolai életből.

A délelőtt folyamán játékos formában   magyar nyelv és irodalom, matematika,  kézműves és néptánc foglalkozáson vettek részt a gyerekek.

Amíg az ovisok kézműveskedtek, igazgatónő  bemutatta  a szülőknek  az iskolát, és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Jó hangulatban, vidáman töltöttük el a délelőttöt, s a nap végén, - hűen a hagyományainkhoz- Szent Gergely  doktorra  emlékeztünk dramatikus  játékkal, vagyis közösen vettünk részt a „Gergely-járáson”.

Egy lelkes óvodás szavait idézzük záró gondolatként: „ Jó ez az iskola, anya.”

 

  Németh-Kosnyider Ibolya, Turzáné Farkas Éva  tanító nénik